Nr: 47 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Livezi, județul Bacău , a suprafetei de 2250 mp.teren curti –constructii intravilan pe care este amplasat obiectivul de investitie ,,Statie de alimentare cu apa a comunei Livezi si pompe ‘’ situate in T 20 ,CC 1083 /1