Nr: 48 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind introducerea in domeniul public al comunei Livezi , județul Bacău a suprafetei totale de 1937 mp. teren curti –constructii extravilan pe care este amplasat obiectivul de investitie ,, 2 rezervoare de apa a comunei Livezi , judetul Bacau , in suprafata de 90 mp. si respective 84 mp., teren situat in T33 ,P1803/14